This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Bộ tam tinh bằng đồng, mang lại thịnh vượng,tài phúc FD138

2,485,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam Đa bằng đồng ( Hồng Kông) + Kích thước (ngang x cao): 5.5cm x 11.5cm +

Tam đa xanh nhỏ, mang lại thịnh vượng,tài phúc FH229G

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Vận tài đồng tử đồng,may lại may mắn ,cầu con cái FD170

1,656,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp đồng tử bên lá sen (vận tài đồng tử) bằng đồng nguyên (tại Việt Nam) +

Quan công đồng nhỏ,trấn trạch ,trừ tà khí FD135

616,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao):

Thần tài vàng đứng,mang lại tài lộc ,thịnh vượng FH270G

3,352,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tượng thần tài thổ địa,mang lại tài lộc ,thịnh vượng FA215

2,436,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá màu mạ vàng (tại Việt Nam). +

Thần tài mạ vàng nhỏ,mang lại tài lộc ,thịnh vượng FH268G

926,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Thần tài mạ vàng nhỏ,mang lại tài lộc ,thịnh vượng FH267G

926,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Phật di lạc xanh,mang lại bình an,hạnh phúc FH243G

3,457,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước

Phật quan âm bình an,trừ bỏ hung khí FH253G

3,932,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Phật di lạc tụ phước,hóa giải tai nạn,tăng thêm hạnh phúc FH238G

3,932,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Phật di lạc dưới gốc đa,hóa giải tai nạn,tăng thêm hạnh phúc FH252G

2,761,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Quan âm vàng ngồi tòa sen,mang lại bình an,trừ hung khí FH254G

3,932,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Quan âm vàng trên hồ lô,mang lại bình an,trừ hung khí FH259G

3,816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Đĩa thất tinh đá mắt mèothu hút tài vận,công việc suôn sẻ FHM098

1,538,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): đĩa:9.5cm, bi:1.5cm. + Khối

Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng,thu hút tài vận,công việc suôn sẻ FHM094

1,538,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): dĩa:12cm, bi:3.5cm-4cm.

Nhẫn dây cước mẫu đơn,mang lại công danh,tăng tài vận FS854

267,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn hoa mẫu đơn đá ngọc Myanmar ( Myaanmar). + Kích thước (dài x rộng x cao):


Mua Bán Đồ Phong Thủy – Đồ Phong Thủy Giá Rẻ – Vật Phong Thủy